Somatic Experiencing udviklet af Peter A. Levine PhD

SE-metoden bruges til at behandle akut chok/traumer.

Traumer opstår når noget sker for hurtigt og pludseligt til, at hjernen kan nå at opfatte og registrere alle elementerne i hændelsen. Det medfører huller i den sammenhængende oplevelse og kan medføre blokeringer i det autonome nervesystem som et resultat af manglende reaktion i situationen som en forløsende faktor. Frigives den indestængte energi ikke så kører det autonome nervesystem i ring og det kan komme til udtryk i sansemæssige, følelsesmæssige, duft-, lyd eller visuelle flash backs som hele tiden sætter dig i kontakt med oplevelsen eller med oplevelsen af at være i fare og være bange og utryg uden at du kender den direkte årsag.

Kan du genkende nogle af disse symptomer?

 • Let til tårer
 • Generel tristhed og depressive træk
 • Kort lunte/Udefinérbar vrede
 • Uro i kroppen eller angst
 • Ingen kropsfornemmelse men tankepres eller katastrofetanker
 • Tvangspræget adfærd
 • På vagt hele tiden med følelsen af at være forfulgt eller i fare
 • Udfordringer med at være til stede i nuet med nedsat evne til at orientere sig i det man er i
 • Dårlig eller afbrudt søvn
 • Ændret appetit, kvalme eller hovedpine og spændinger
 • Smerter i ben, lænd eller nakke
 • Øget forbrug af alkohol eller andre stimulanser
 • Følelsen af at have nerverne uden på tøjet
 • Følelsen af konstant træthed
 • Mareridt
 • Isolation fra omverden
 • Lyd- eller lys overfølsom
 • Billeder af hændelser/Flash back´s

SE terapi forløser indespæret og ophobet energi, der kan sætte sig som bla. uro i kroppen, tankemylder, restløshed, stresssymptomer mv. Ved at give plads til den/de impulser, som ikke blev forløst engang samtidig med at den mentale og følelsemæssige forståelse arbejder med så der skabes en balance mellem både sanser, følelser og tanker.

Akut chok

Årsagerne til chok/traumer være mange og derfor er det symptomerne, der fortæller mere om din tilstand end selve hændelsen. Dette, idet man ikke nødvendigvis er bevidst om, hvad der har udløst den. Hjernen kan ikke nå at følge med og derfor træder instinkterne ind og tager over. Er der omstændigheder, der gør, at man ikke kan reagere i overenstemmelse med sine instinkter med kamp eller flugt så fastlåses impulserne i kroppen og bliver til en frystilstand.

Kan du genkende et eller flere af ovenstående symptomer kan det være et tegn på, at du på et tidspunkt har fået et chok, der er blevet til et traume grundet manglende forløsning. Her vil SE terapi være en god ide.

Gamle traumer kan senere i livet vise sig som stress, angst, depressive, tvangspræget eller selvdestruktive tilstande

Metoden er udviklet af Ph.D. Peter Levine, der blandt andet har skrevet “Væk Tigeren” & “Den tavse stemme“.

Årsagerne til akut chok /traume kan være mange

 • Biluheld
 • Operation
 • Nær døds oplevelser
 • At være blevet antastet/overgreb
 • Udsat for psykisk eller fysisk vold
 • Et pludseligt dødsfald af nogen, der står dig nært
 • Røveri eller overfald m.m.

 

Traumer opstår ved hændelser der:

 • Er for meget
 • Sker for hurtigt
 • Sker for pludselig

Hvad er et traume?

Et traume opstår ikke af hændelsen i sig selv. Traumet opstår når den energi hændelsen udløser i en chok tilstand, ikke bliver forløst igen og dermed fastfryses i kroppen. Graden af traumets niveau varierer alt efter reaktionen på hændelsen.

I chok reaktioner handler vi instinktivt med kamp, flugt eller frys og derfor er vi ikke selv herre over, hvordan vi reagerer. Opløses denne intense ophobede overlevelsesenergi ikke i situationen ved enten kamp eller flugt, så “fastfryses” den i kroppen og der er så tale om et traume. Denne fastfrosne energi kan efterfølgende få os til at reagere som om faren/truslen stadig er til stede.

Vi er fortsat på vagt med skærpede sanser, en evt. følelse af angst, og kan have oplevelsen af, at vi er hjælpeløse og i konstant alarmberedskab da vi ikke har oplevelsen af at være i sikkerhed endnu. Denne tilstand kan afføde en eller flere af ovenstående symptomer.

I terapien

Arbejder vi med kroppens medfødte evne til at regulere sig selv (ryster chokket af sig) så den ophobede energi ikke fastfryses og sætter sig som et traume. SE metoden er udviklet på baggrund af en viden om pattedyrs evne til at forløse ophobet energi efter f.eks at være blevet jaget af et rovdyr. Måden pattedyret forløser den ophobede energi på er ved fysisk at skælve/ryste den af sig når faren er drevet over.

Der arbejdes blidt med kropssansninger og støtte af nervesystemets naturlige evne til at forløse den ophobede energi. Dette gøres ved at guide hen imod en større opmærksomhed på kropslige sansninger og dermed styrke kroppens naturlige flow/balance sammen med en omskrivning af hændelsens forløb. Tilgivelse af ens reaktioner i hændelsen og forståelsen for at det var uden din indflydelse er også en vigtig del af arbejdet hen imod, at føle sig tryg og i sikkerhed igen.

I terapien forløses ophobet energi således, at du bliver i stand til at leve det liv du ønsker dig. Forløses den ophobede energi ikke kan du få symptomer som angst, depression eller oplevelsen af at befinde dig i kontant alarmberedskab eller i en osteklokken udenfor resten af verden.

Du skal velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere spørgsmål eller brug for, at få afklaring i forhold til dine symptomer.