Målinger af hjerneaktiviteten hos en særligt sensitiv person og en ikke særligt sensitiv person viser, at de særligt sensitive har mere empati og bevidsthed.

Nu er der ny viden om det særligt sensitive træk som kan læses i en artikel skrevet af  Elain N. Aron – udgivet i det videnskabelige tidsskrift; Brain and Behavior juni 2014. Artiklen er skrevet på baggrund af en videnskabelig undersøgelse lavet over 4 år af seks forskere her i blandt Elaine Aron. Det er et studie, som har målt den sansemæssige proces og respons på andres følelser. Undersøgelsen omfatter kun 18 deltagere, hvilket er typisk for fMRI studier da hjernescanninger er dyre men med så lille en gruppe er det kun endnu svære at få så klare resultater.

Forskningen brugte “funktionel magnetisk resonans”, som kan registrere aktivering af områder i hjernen alt imens en person udfører en opgave som i dette tilfælde var at kigge på billeder af fremmede og ægtefæller med forskellige udtryk – glad, trist eller neutrale udtryk. De Særligt sensitive var mere lydhøre overfor udtryk for følelser i ansigterne på andre end dem som ikke var særligt sensitive. Samme resultat viste sig i alle forsøgene, hvad end det var en fremmed eller partner, glad eller trist. Men de Særligt sensitive var især lydhøre overfor følelser udtrykt af deres partner (nogen meget tæt på dem) og de var endnu mere lydhøre overfor positive følelser end negative.

To særlig fund

  • Først blev det registreret at denne lydhørhed overfor udtryk for følelser fandt sted i de ”Spejl neuron” områder, der tilsyneladende kun findes hos primater og mennesker. Spejlneuroner er kendt for at fremme empati. Det er neuroner, der gør det muligt for os at føle det andre måtte føle. Det er svaret på, hvorfor du som Særligt sensitiv bliver påvirket af andres stemninger.
  • Det andet interessante område, der blev afdækket var Insula også kaldt ”sædet for bevidstheden”. Det er området, hvor alle aspekter herunder tanker, følelser, opfattelser, kropslige tilstande mm. samles. Det er stedet, hvor alle sansninger samles til en hel oplevelse.

Denne undersøgelse bekræfter tidligere undersøgelser, som har vist, at når en Særligt sensitiv person får vist et foto så er der en tendens til, at der er mere aktivering i områder, der involverer ”højere” niveauer af den perceptuelle (opfattelsen af sanserne) forarbejdning. Resultatet ligger godt i forlængelse med tanken om, at Særligt sensitive bearbejder ting dybere og mere detaljeret.

Med denne undersøgelse kan vi nu bedre forstå, hvorfor det for mange Særligt sensitive mennesker er nødvendigt at holde pauser løbende. Særligt sensitive mennesker har simpelthen brug for ro til at bearbejde de mange sanseindtryk de løbende opfanger gennem en dag.

I den forbindelse er det en fordel, at Særligt sensitive mennesker lærer sig selv og deres sansniger bedre at kende. På den måde vil den Særligt sensitive bedre være i stand til at registrere personlige grænser samt mærke behovet for at trække sig inden det bliver for meget. Kan den Særligt sensitiv lære, at trække sig i tide bliver de i stand til at leve et rigere liv med færre oplevelser af at bliver overstimuleret. Følelsen af utilstrækkelighed i overstimulerede situationer mindskes og følelsen af mere glæde i livet opnås.

Du kan blandt andet få mere viden om det særligt sensitive træk i gruppen jeg opstarter i august. I gruppen arbejdes der med den enkeltes sensitive træk og du kan ved hjælp af terapi og øvelser lære mere om dig selv som det Særligt sensitiv menneske du er. Du vil få erfaringer med forskellige teknikker som du kan bruge i hverdagen for at undgå at blive overstimuleret og du vil få redskaber, som kan hjælpe dig når du er blevet overstimuleret. Læs mere om gruppen HER.

Jeg håber du kan bruge denne nye viden til at forstå dit Særligt sensitive træk lidt bedre.

Beritt Bie Lillethorup

Beritt Bie Lillethorup Personlig udvikling

Leave a Reply