Guidede Lydmeditationer

Guidede Lydmeditationer

En ny uge er startet og for de fleste betyder det en travl uge. I den forbindelse vil jeg gerne give dig et par lydfiler med guidet meditationer til at opnå større ro.

En body scan, som kan bruges dagligt til at træne din opmærksomhed på indre sansninger og en vejrtrækningsmeditation, der sætter dig i kontakt med indre ro samt øger dit kendskab til forskellige sansninger/stemninger så du bliver bedre til i tide at møde dine behov og sætte sunde grænser for dig selv.

Kropsscanning (27 minutter)

Vejrtræningsmeditation (13 minutter)

Med et større kendskab til kroppens naturlige svingninger og rytmer kan accept opnås og større modstandsdygtighed ift. at rumme flere og mere intense følelser vil opnås. Bevidst nærvær med opmærksom på sansninger, følelser og tanker skaber større ro. Med en åben og nysgerrig tilgang til det, der sker inden i dig vil du blive bedre til at rumme flere forskellige tilstande og følelser uden at lade dig rive med af dem eller have behov for at undertrykke dem. Derudover vil du blive bedre til at vælge og fastholde dit fokus på en ting ad gangen samtidig med, at du vil blive bedre til at udtrykke og dække dine behov samt være i stand til at sætte sunde grænser.

Forskningen har vist, at det blot kræver 12 minutters meditation dagligt for at skabe markante forandringer i hjernen. Resultatet kan allerede måles i hjernen efter 8 ugers daglig meditation som viser, at det område i hjernen, der registrerer følelser har flere neuronbinding/grå masse end før meditationen påbegyndte. Det fortæller noget om, at flere følelser registreres bevidst og tilmed kan rummes.

De meditationer jeg har lavet indeholder en traditionel body scan uden musik og en vejrtrækningsmeditation med musik. Den sidstnævnte er lidt anderledes end typiske meditationer da jeg har lavet musikken mhp. at skabe forskellige stemninger i dig. Målet med dette er at øge din opmærksomhed på, hvordan udefrakommende ting, i dette tilfælde musik, påvirker dig.

Ved at fokusere udelukkende på vejrtrækning og dens variationer samt respons på musikken får du indblik i dine reaktioner med mulighed for at lære dem bedre at kende. Dermed får du erfaringer med, at der hele tiden sker skift, blandt andet i form af udvidelse (Indånding) og sammentrækning (Udånding). Det er en del af kroppens og nervesystemets naturlige rytme.

Med et større kendskab til følelsen af hhv. ro og lidt stresset vejrtræning bliver du mere kendt med din krops signaler og derved bedre i stand til at møde dine behov i livet og tage dine forholdsregler før det bliver for overvældende.

God fornøjelse

Beritt Bie Lillethorup

No Comments

Skriv et svar