Gestaltterapiens teoretiske tilgang

Gestaltterapi er den terapeutisk retning indenfor psykoterapi som jeg praktiserer. Den bygger på gestaltpsykologien som kort beskrevet forholder sig til, hvordan vi mennesker organiserer sansepåvirkninger bl.a. i form af at afdække, hvad der er i figur/fokus og grund/baggrunden hos den enkelte. Kig nu på billedet her (Rubins vase) og se om du kan få øje på de to billeder, der er i det. Når du skifter mellem de to billeder så veksler du mellem Figur og Grund. Det er en måde at forstå figur/grund på.

Metateorien er eksistentialistisk og skal forstås på den måde, at det er dig selv som menneske i verden, der har ansvaret for at skabe den tilværelse du ønsker dig. Det er dine valg og handlinger, der kan skabe et liv, der er meningsfuldt for dig. Du har valget og kan vælge dig selv og dit eget livsindhold.

Fokus i terapien

Det overordnet fokus i terapien vil være at skabe balance mellem sansninger, følelser og tanker på en oplevelsesorienteret måde. Det betyder, at der skabes oplevelser i terapien ved brug af forskellige teknikker, hvor du får erfaringer med nye måder at være i livet på. Du vil få indsigt i dine ressourcer, begrænsninger, begrænsninger, automatiseret handlemønstre etc. Med større indsigt i dig selv vil du have bedre mulighed for at påvirke dit liv i den retning du ønsker.

Dialogen fastholdes på det der sker lige Nu og Her og fortiden har en sekundær betydning. Den undersøge dog såvidt den forstyrrer dig i at leve dit liv i nuet. Det er fra Zenbuddhismen, at gestaltterapien har sin holdning til, at alt skal foregå i nuet.

 

Metoden

Metoden er fænomenologisk og betyder, at jeg er undersøgende på, hvordan du oplever at være i livet. Jeg er nysgerrig på hele dig herunder dit kropslige udtryk, dine tanker og ord, følelser og oplevelser af både dig selv og dine omgivelser og jeg afdækker, hvilken betydning det har for dig.

Jeg følger med dig derhen, hvor det er meningsfuldt for dig at gå. 

Jeg respekterer din virkelighedsoplevelse og undersøger, hvilken indflydelse den har på dig.

Større opmærksomhed på dig selv og på den du er med alt det du rummer giver dig muligheden for at træffe de valg, der giver mening for dig og på den måde gøre noget andet end du har gjort hidtil.