Årsagerne til akut chok /traume kan være mange

 • Biluheld
 • Operation
 • Nær døds oplevelser
 • At være blevet antastet/overgreb
 • Udsat for psykisk eller fysisk vold
 • Et pludseligt dødsfald af nogen, der står dig nært
 • Røveri eller overfald m.m.

Årsagerne til chok/traumer være mange og derfor er det symptomerne, der fortæller mere om din tilstand end selve hændelsen. Dette, idet man ikke nødvendigvis er bevidst om, hvad der har udløst den.

Traumer opstår ved hændelser der:

 • Er for meget
 • Sker for hurtigt
 • Sker for pludselig

Hjernen kan ikke nå at følge med og derfor træder instinkterne ind og tager. Er der omstændigheder, der gør, at man ikke kan reagere i overenstemmelse med sine instinkter med kamp eller flugt så fastlåses impulserne i kroppen. Det kan komme til udtryk i følgende symptomer.

Kan du genkende nogle af disse symptomer?

 • Let til tårer
 • Generel tristhed og depressive træk
 • Kort lunte/Udefinérbar vrede
 • Uro i kroppen eller angst
 • Ingen kropsfornemmelse men tankepres eller katastrofetanker
 • Tvangspræget adfærd
 • På vagt hele tiden med følelsen af at være forfulgt eller i fare
 • Udfordringer med at være til stede i nuet med nedsat evne til at orientere sig i det man er i
 • Dårlig eller afbrudt søvn
 • Ændret appetit, kvalme eller hovedpine og spændinger
 • Smerter i ben, lænd eller nakke
 • Øget forbrug af alkohol eller andre stimulanser
 • Følelsen af at have nerverne uden på tøjet
 • Følelsen af konstant træthed
 • Mareridt
 • Isolation fra omverden
 • Lyd- eller lys overfølsom
 • Billeder af hændelser/Flash back´s

Et traume opstår ikke af hændelsen i sig selv. Traumet opstår når den energi hændelsen udløser i en chok tilstand, ikke bliver forløst igen og dermed fastfryses i kroppen. Graden af traumets niveau varierer alt efter reaktionen på hændelsen.

SE metoden er udviklet på baggrund af en viden om pattedyrs evne til at forløse ophobet energi efter f.eks at være blevet jaget af et rovdyr. Måden pattedyret forløser den ophobede energi på er ved fysisk at skælve/ryste den af sig når faren er drevet over.

I terapien arbejder vi derfor med kroppens medfødte evne til at regulere sig selv (ryste chokket af sig) så den ophobede energi ikke fastfryses og sætter sig som et traume.

Der arbejdes blidt med kropssansninger og støtte af nervesystemets naturlige evne til at forløse den ophobede energi. Dette gøres ved at guide hen imod en større opmærksomhed på kropslige sansninger og dermed styrke kroppens naturlige flow/balance sammen med en omskrivning af hændelsens forløb.

I chok reaktioner handler vi instinktivt med kamp, flugt eller frys og derfor er vi ikke selv herre over, hvordan vi reagerer. Opløses denne intense ophobede overlevelsesenergi ikke i situationen ved enten kamp eller flugt, så “fastfryses” den i kroppen og der er så tale om et traume. Denne fastfrosne energi kan efterfølgende få os til at reagere som om faren/truslen stadig er til stede. Vi er fortsat på vagt med skærpede sanser, en evt. følelse af angst, og kan have oplevelsen af, at vi er hjælpeløse og i konstant alarmberedskab. Denne tilstand kan afføde en eller flere af ovenstående symptomer.

I terapien forløses ophobet energi således, at du bliver i stand til at leve det liv du ønsker dig.

Du skal velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere spørgsmål eller brug for, at få afklaring i forhold til dine symptomer.